உக்ரேனிய சோயாபாயின் ஏற்றுமதி சாத்தியம் 2.6 மில்லியன் டன் குறையும்

செப்டம்பர் முதல் ஜனவரி வரையிலான காலப்பகுதியிலிருந்து 2016-2017 வரை, உக்ரைன் சோயாபேன்களின் ஏற்றுமதியில் சாதனை படைத்தது - அவர்களது விநியோகம் 1.55 மில்லியன் டன்களை எட்டியது, கடந்த காலகட்டத்தில் 41% அதிகரித்தது, செப்டம்பர் மாதத்தில் இது 19% சர்வதேச மாநாடு "சோயா மற்றும் அதன் தயாரிப்புகள்: திறமையான உற்பத்தி, பகுத்தறிவு பயன்பாடு" தனது அறிக்கையில் பிப்ரவரி 15 ம் தேதி APK- தகவல் ஆய்வாளர் யூலியா Ivanitskaya கூறினார்.

APK- ன் பிப்ரவரி முன்னறிவிப்பு 2016-2017 ஆம் ஆண்டில் உக்ரைனில் இருந்து சோயாபேன்களின் ஏற்றுமதிக்கு தெரியவந்துள்ளது 2.55 மில்லியன் டன்கள், அதிகபட்சமாக எண்ணெய் எண்ணெய்ச் சப்ளை பெற, ஆய்வாளர் கூறினார். 2015-2016 ஆம் ஆண்டுகளில் உக்ரைன் 2.37 மில்லியன் டன் சோயாபேன்களையும், 2014-2015 ஆம் ஆண்டில் 2.42 மில்லியன் டன்களையும் ஏற்றுமதி செய்தது. கூடுதலாக, யு.எஸ்.டிஏ ஆய்வாளர்கள் உக்ரைனில் இருந்து சோயாபீன் ஏற்றுமதியை 2.6 மில்லியன் டன் வரை உயர்த்தியுள்ளனர், இது Ivanitskaya ஐ வலியுறுத்தியது. அதே நேரத்தில், APK- இன்ஃபார்மரின் ஆய்வாளர்கள் தங்கள் ஏற்றுமதி மதிப்பீட்டை அதிகரிக்கலாம், ஒப்பீட்டளவில் ஏற்றுமதி விகிதம், எண்ணெய் வித்துக்களின் செயலாக்கத்திற்கான முன்னறிவிப்பைக் குறைப்பதன் மூலம்.

சோயாபீன் பிரிவின் போக்கு அடிப்படையில், ஏற்றுமதிகள் மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக மாறிவிட்டன,உக்ரேனிய எண்ணெய் வித்துக்கள் மற்றும் கேக்குகளின் விலைகள் செயலாக்கத்திலும், குறுகலாகவும் நல்ல சேமிப்புகளை வழங்க முடியாததால், உள்நாட்டு சந்தையில் எண்ணெய் வித்துக்களின் செயலாக்கத்திற்கு மாறாக. தற்போதைய பருவத்தில், சோயாபீன்ஸ் ஒப்பிடும்போது சோயா உணவு உணவிற்கு விலை குறைவாக இருக்கிறது, மற்றும் சோயா உணவு மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்கள் ஆகியவற்றிற்கு இடையே விலை குறைந்து வருகிறது. எனவே, எதிர்காலத்தில் உக்ரேன் நிறுவனங்களில் சோயாபீன்ஸ் செயலாக்கத்தின் இலாபத்தை மீட்டெடுக்கவில்லை என்றால், APK- தகவல்தொடர்பு மேலும் எண்ணெய் வித்துக்கள் மற்றும் ஏற்றுமதிகளுக்கான நடப்பு கணிப்புகளை மறுபரிசீலனை செய்யும், Ivanitskaya said.